Ontslag

Wanneer wegen van de organisatie en de medewerker niet meer met elkaar kruisen, dan kan een ontslag traject onvermijdelijk zijn. Onder begeleiding van een ervaren adviseur kan veel tijd, geld en onnodige stress worden bespaard.

De adviseur treed in deze op als mediator en stelt een passende uitkomst voor beide partijen voorop.  Vaak is een goed gesprek al voldoende om een ontslag af te wenden en kunnen beide partijen toch weer een positieve draai geven aan de ontstane situatie. Wanneer ontslag echt onvermijdelijk is zal gekeken worden naar de te nemen stappen.

Stappenplan Ontslag
1.  Inventarisatie van aanwezig personeelsinstrumenten
2.  Onderzoek naar wensen werkgever
3.  Onderzoek naar wensen werknemer
4.  Gezamenlijk kijken naar mogelijkheden
5.  In goed overleg overeenstemming bereiken over te nemen stappen
6.  Goede verslaglegging van het traject